вторник, 6 ноември 2012 г.

Къде се намира Отдел ЕСГРАОН на Район Средец, София ?

Снимки: Владимир Йосифов, BriagNews
СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми граждани, уведомяваме Ви,
че поради извършване на ремонт на сградата на районната администрация на ул. „Леге” № 6,
от 07.02.2011 г., Администрацията се премества на следните места:
  1. Ръководство – Кмет, Зам.кмет, Секретар – на ул.”Съборна” № 5. За връзка тел.: 987-78-11; 987-78-12.
  2. Отдел „Регистрация и контрол на търговската дейност”, Отдел „Образование и култура” - ул.”Съборна” № 5. За контакти: Отдел „Регистрация и контрол на търговската дейност” : 987-75-57; Отдел „Образование и култура”: 987-78-11.
  3. Отдел „Архитектура и кадастър”, Отдел „Незаконно строителство и екология” – ул. „Христо Белчев” № 3. За контакти: Отдел „Архитектура и кадастър” : 980-55-02; Отдел „Незаконно строителство и екология”: 987-43-14; 980-59-19.
  4. Отдел „Аднинистративно – правно обслужване на гражданите” и каса на Район „Средец” – бул. „Васил Левски” № 28. За контакти: „Гражданско състояние” : 988-14-90; „ЕСГРАОН”: 987-28-01.
  5. Отдел „Общинска собственост” се премества на адрес: ул. „Александър Батемберг” № 10 / входът от лявата страна/ - приземен етаж. Тел. за връзка: 987-71-79.
Предварително се извиняваме за причиненото неудобство и се надяваме, че можем да разчитаме на Вашето разбиране !
гр. София 1040, ул. "Леге" №6, Телефони: 02/987-78-11, 02/987-78-12, Факс: 02/986-18-37